OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

05.04.2020 NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ (PALMOWA)

  1. Zgodnie z dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów obrzędy Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty będą się odbywały bez udziału wiernych. Podczas celebracji będą obecne tylko wyznaczone osoby, pełniące funkcje liturgiczne.
  2. W tym roku nie ma poświęcenia pokarmów w kościele. Natomiast wszyscy są poproszeni o wspólną modlitwę podczas śniadania wielkanocnego. Tekst modlitwy znajduje się na stronie internetowej pod zakładką „Błogosławieństwo pokarmów” oraz na stoliku z gazetami.
  3. W niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego i w Poniedziałek Wielkanocny sprawujemy Msze Święte według porządku niedzielnego. Prosimy zwrócić uwagę, że w tym roku nie ma procesji rezurekcyjnej, dlatego pierwsza Msza Święta w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego będzie odprawiona o godz. 7.00.
  4. Zachęcamy do korzystania z transmisji Mszy Świętych i nabożeństw przekazywanych za pośrednictwem mediów.
  5. Dziękujemy za ofiary przekazywane dzięki przelewom bankowym na tacę i remont kościoła.
  6. Pamiętamy o Was, Bracia i Siostry w naszych modlitwach. Pamiętajmy, że we Mszy świętej lub innym obrzędzie religijnym, nie może uczestniczyć więcej niż 5 osób.
  7. I KOMUNIA ŚWIĘTA – http://duchstargard.pl/i-komunia-swieta/

Uczestnictwo we Mszy Świętej

DEKRET o udzieleniu dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta 
do dnia 19 kwietnia 2020 r.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację zagrożenia zdrowotnego w naszej Ojczyźnie, uwzględniając zaostrzenie norm sanitarnych wprowadzone przez władze państwowe jak równie aktualne wskazania Prezydium KEP z dnia 21 marca br., na podstawie kan. 87 §1, w związku z kan. 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, do dnia 19 kwietnia br. udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta dla wszystkich wiernych Archidiecezji oraz przebywających na jej terenie, z dodaniem jednak obowiązku pobożnego przeżycia Liturgii niedzielnej, transmitowanej regularnie dla chorych poprzez telewizję, radio lub Internet, a dla osób będących w dyspozycji duchowej (stan łaski uświęcającej lub szczery żal za grzechy, połączony z postanowieniem naprawy życia wg zasad wiary świętej) także z duchową Komunią świętą. Po tak przeżytej w domu Liturgii, proszę ponadto o modlitwę w intencjach Ojca Świętego Franciszka, Kościoła Powszechnego, w intencjach chorych, personelu medycznego, służb państwowych i wolontariuszy pomagających w walce z epidemią oraz o ustanie pandemii (np. Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Któryś za nas … lub inną modlitwę z modlitewnika).

Całą wspólnotę Ludu Bożego nad Odrą i Bałtykiem ogarniam modlitwą w tym szczególnym czasie domowych rekolekcji i osobistych oraz rodzinnych modlitw.

Na duchowe owoce tego czasu i pogłębienie wiary udzielam błogosławieństwa.

/-/+ Arcybiskup Andrzej Dzięga    
Metropolita Szczecińsko-Kamieński

Transmisje Mszy Świętych, nabożeństw, rekolekcji w naszej archidiecezji informacja na stronie: www.kuria.pl 

Ofiary jako tacę można składać na konto parafialne:

27 9387 1042 4207 5978 2000 0020

lub wspierając nasze remonty

81 1440 1143 0000 0000 0839 6167

************************************************************************************************************************************************

DAR ODPUSTU

Wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną Covid-19, powszechnie znaną jako koronawirus, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się nimi, udziela się daru specjalnych odpustów. 

Udziela się odpustu zupełnego wiernym cierpiącym na koronawirusa, którzy podlegają kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalach lub we własnych domach, jeśliw duchu oderwanym od jakiegokolwiek grzechu, zjednoczą się duchowo poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, pobożnej praktyki Drogi Krzyżowej lub innych form pobożności, a przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, ofiarując tę próbę w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe.

Pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy ci, którzy za przykładem Dobrego Samarytanina, narażając się na ryzyko zarażenia, opiekują się chorymi na koronawirusa według słów Boskiego Odkupiciela: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13), otrzymają ten sam dar odpustu zupełnego na tych samych warunkach.

Ponadto, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego na tych samych warunkach z okazji obecnej epidemii światowej nawet tym wiernym, którzy ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, lub Adorację Eucharystyczną, lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie różańca świętego, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie.