Bierzmowanie

Drodzy Kandydaci do sakramentu bierzmowania!

Drodzy Rodzice!

Wstępne ustalenia dotyczące udzielenia sakramentu bierzmowania:

TERMIN: 19 czerwca 2021 r.

MIEJSCE : Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Stargardzie. (Ze względu na ograniczenia liczby osób w kościele oraz nieprzewidzianą sytuację pandemiczną. Kościół Miłosierdzia Bożego na Osiedlu Zachód ma największą powierzchnię).

KANDYDACI, KTÓRZY NIE ZOSTALI OCHRZCZENI W PARAFII DUCH ŚWIĘTEGO SĄ PROSZENI O DOSTARCZENIE ODPISU AKTU CHRZTU ŚWIĘTEGO Z PARAFII, GDZIE OTRZYMALI SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO.

PRZYGOTOWANIE:

W dalszym ciągu prosimy o codzienną modlitwę do Ducha Świętego kandydatów do bierzmowania. Może być zaproponowana poniżej lub inna wybrana samodzielnie przez kandydata.

Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania
Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia
ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności,
abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady
i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie
nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,
który Ciebie, o Boże, obraża.

PAMIĘTAJMY O NIEDZIELNEJ MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE LUB ON – LINE

Co daje sakrament bierzmowania?

ściślej jednoczy nas z Chrystusem

pomnaża w nas dary Ducha Świętego

udoskonala naszą więź z Kościołem

udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża.

Wybór imienia do sakramentu bierzmowania

Sakramentu bierzmowania udziela się młodzieży świadomej religijnie, która sama, znając życiorysy różnych świętych, może określić, jaki wzór życia jest jej najbliższy. Kandydat do bierzmowania ma więc okazję wybrać sobie świętego czy błogosławionego, którego droga do świętości najbardziej go zachwyciła. Oczywiście może być to patron, którego imię nosi już od chrztu, ale może też wybrać sobie drugiego patrona – świętego czy błogosławionego, którego postawa życiowa wyda mu się szczególnie pociągająca. 

Kandydaci do bierzmowania nie powinni kierować się przy tym wyborze atrakcyjnością samego imienia, ale pięknem życia tego, którego wybierają sobie za patrona. Warto, aby dojrzały chrześcijanin miał przynajmniej jednego patrona, za którego pośrednictwem zwraca się do Boga i pod którego opiekę wstawienniczą sięoddaje. 

Dlatego przystępujący do sakramentu bierzmowania, przyjmując wybrane przez siebie imię, powinien zapoznać się z życiorysem danego patrona uświadamiając sobie przymioty, które chcieliby naśladować w swoim życiu.

Zadanie

  1. W związku z powyższym proszę, aby każdy kandydat do sakramentu bierzmowania wysłał w marcu na adres mailowy parafii imię świętego lub błogosławionego patrona, którego wybrał.
  2. Napisał uzasadnienie swojego wyboru: znaczenie imienia, cechy patrona, które chciałby naśladować, wydarzenie z życia patrona, które pomogło mu bardziej pokochać Boga itp. Proszę o przynajmniej 10 zdań. 

Adres mailowybiuro@duchstargard.pl

Poniżej lista młodzieży, która zapisała się na przygotowanie do sakramentu bierzmowania. (imię +) oznacza, że kandydatka/kandydat wybrała/wybrał imię osoby świętej lub błogosławionej i właściwie uzasadnił swój wybór.

ChomickiMikołaj Krzysztof (imię +)
FilipiakSzymon Konrad (imię +)jest akt chrztu
FurtakJoanna ( imię +)
FutkowskaMatylda Anna
GotowickiAdam Tadeusz (imię +)jest akt chrztu
Iwańska  Amelia (imię +)jest akt chrztu
KaczyńskiBartosz Mateusz ( imię +)jest akt chrztu
KamińskaNikola
KieliszekKacper ( imię +)
KowalakTymoteusz Andrzej ( imię +)jest akt chrztu
KowalewskaAnna
KowalskaKlaudia (imię +)jest akt chrztu
KoźbaBłażej (imię +)jest akt chrztu
KrawieczyńskiMichał (imię +)
KubickaJulia ( imię +)jest akt chrztu
KubickaMaja ( imię +)jest akt chrztu
Kulawiak  Nikola
ListwanAlicja Urszula (imię+)
LulekAdrian
MaliszewskaZuzanna (imię +)
MałachowskaAnna (imię +)jest akt chrztu
MieczanBorys (imię +)
NguyenKevin Minh ( imię +)jest akt chrztu
NoworolKacper Jan ( imię +)
PiątkowskaAlicja Ewa ( imię +)jest akt chrztu
PietruczukAdrian Wojciech ( imię +)
PlackowskiMichał ( imię +)jest akt chrztu
PrzybylakMikołaj ( imię +)jest akt chrztu
PuczkarskaJuliajest akt chrztu
Rohde  Natalia ( imię +)
RójMichalina Maria ( imię +)
Saja  Natalia (imię +)
SawickiJakub (imię +)jest akt chrztu
Słojkowska  Zuzanna (imię +)jest akt chrztu
Spławski Jan
Stasiak  Michał (imię +)
StawiarskaZofia Maria ( imię +)
SzlanderbachDominika ( imię +)
SzwiecNikola Maja ( imię +)
TarkowskiMateusz Jarosławjest akt chrztu
TrocewiczAmelia Janina (imię +)
WojcińskaGabriela ( imię +)
WoźniakRoksana ( imię +)jest akt chrztu
Zdziennicka  Alicja Nikola (imię +)jest akt chrztu
Zołotar  Tamara ( imię +)