I Komunia Święta

Dzieci przygotowują się do I Komunii Świętej pod kierunkiem pani Bożeny Chołdowicz i Ks. Jakuba Rogowskiego.

W czasie obowiązywania czerwonej strefy epidemicznej spotkania przygotowujące do I Komunii Świętej zostają odwołane. Zachęcamy do uczestnictwa wraz z dziećmi w niedzielnej Mszy Świętej o dowolnej godzinie z zachowaniem przepisów sanitarnych.

Zaplanowany termin I Komunii Świętej w przyszłym roku – 16 maja 2021 podczas Mszy Świętej o godz. 11.00.

Zaplanowana rocznica I Komunii Świętej w przyszłym roku – 16 maja 2021 podczas Mszy świętej o godz. 12.30