Żywy Różaniec NMP

“Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca”.  (św. Jan Paweł II)

Historia Stowarzyszenia Żywego Różańca

Od połowy XIX wieku najbardziej popularną różańcową wspólnotę modlitewną stanowi Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone przez Paulinę Jaricot (1799-1862) w Lyonie w roku 1826. “Najważniejszą… rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich” – napisała wtedy. Każdy człowiek może znaleźć w ciągu dnia kilka minut, aby odmówić dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę. Paulina Jaricot zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później „żywymi różami”. Każda z osób tworzących piętnastkę zobowiązywała się do odmawiania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiają codziennie cały różaniec. Wszystkich członków róży dotyczy taka sama zasługa jakby odmówili cały różaniec. Nieodmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi. Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca jest według Założycielki wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła. Dziełu Pauliny Jaricot udzieliło poparcia wielu biskupów oraz ojciec generał Zakonu Kaznodziejskiego, który przyłączył Stowarzyszenie Żywego Różańca do wielkiej historycznej dominikańskiej Rodziny Różańcowej, obejmującej Bractwa Różańcowe i Różaniec Wieczysty. Wkrótce papież Grzegorz XVI wydał ‘breve’ aprobujące stowarzyszenie. Żywy Różaniec w krótkim czasie rozprzestrzenił się w całej Francji, a następnie na świecie. Gdy kilkadziesiąt lat później powstały Papieskie Dzieła Misyjne, Żywy Różaniec w naturalny sposób stał się ich wiernym współpracownikiem.

Rozpoczynając 25. rok swojego pontyfikatu, Jan Paweł II w liście apostolskim zatytułowanym „Różaniec Dziewicy Maryi” ogłosił Rok Różańca (okres od października 2002 do października 2003 roku). Ojciec Święty wprowadził nową część różańca, tajemnice światła, uwzględniające lata publicznej działalności Pana Jezusa, „aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii”. Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, czyli żywe róże składają się z 20 osób.

Obecnie Żywy Różaniec istnieje prawie w każdej parafii, także w naszej. Parafialna wspólnota Żywego Różańca jest jednostką autonomiczną, tzn. wspólnoty parafialne nie łączą się w struktury ogólnokrajowe, czy światowe. W Polsce obowiązuje Ceremoniał Żywego Różańca, opracowany przez ojca Szymona Niezgodę OP w roku 1977 dla uczczenia stulecia objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, zatwierdzony przez Prymasa Polski, Stefana kardynała Wyszyńskiego.

W naszej parafii rodzina żywego różańca, jest najstarszą wspólnotą formacyjną. Każdego dnia ? róże modlitewne podejmują dzieło modlitwy do Matki Najświętszej. Eucharystia w pierwszą środę miesiąca gromadzi całą rodzinę różańcową na modlitwie i we wspólnocie żywej wiary, polecając intencje Kościoła, Ojczyzny i całej naszej parafii.

INTENCJE MODLITEWNE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA POWIERZONE NA ROK 2020

STYCZEŃ

Intencja modlitwy za ewangelizację – Promocja pokoju w świecie

Módlmy się, aby chrześcijanie i ci, którzy należą do innych religii oraz  ludzie dobrej woli umacniali pokój i sprawiedliwość w świecie.

LUTY

Intencja modlitwy powszechnej – Usłyszeć wołanie migrantów

Módlmy  się,  aby  krzyk  braci  migrantów,  którzy  wpadli  w  ręce  przemytników  pozbawionych skrupułów był usłyszany oraz wzięty pod uwagę.

MARZEC

Intencja modlitwy za ewangelizację – Katolicy w Chinach

Módlmy się, aby Kościół w Chinach zachował wierność Ewangelii i wzrastał w jedności.

KWIECIEŃ

Intencja modlitwy powszechnej – Wyzwolenie od uzależnień

Módlmy  się,  aby  wszystkie  osoby  pod  wpływem  uzależnień  otrzymały  pomoc  i  były  otoczone opieką. 

MAJ

Intencja modlitwy za ewangelizację – Za diakonów

Módlmy  się,  aby  diakoni,  wierni  służbie  Słowa  i  ubogim,  byli  znakiem  ożywiającym  dla  całego Kościoła.

CZERWIEC

Intencja modlitwy za ewangelizację – droga serca

Módlmy się, aby ci, którzy cierpią odnaleźli drogi życia, pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa.

LIPIEC

Intencja modlitwy powszechnej – Nasze rodziny

Módlmy się, aby dzisiejszym rodzinom towarzyszyły: miłość, szacunek oraz rada.

SIERPIEŃ

Intencja modlitwy powszechnej – Świat morza

Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują oraz żyją na morzu, łącznie z marynarzami, rybakami oraz ich rodziny.

WRZESIEŃ

Intencja modlitwy powszechnej – Szacunek dla zasobów planety

Módlmy  się,  aby  zasoby  planety  nie  były  rabowane,  ale  dzielone  w  sposób  uczciwy  i  z poszanowaniem.

PAŹDZIERNIK

Intencja modlitwy za ewangelizację – Misja świeckich w Kościele

Módlmy  się,  aby  wierni  świeccy,  a  szczególnie  kobiety  na mocy  chrztu  w  większym  stopniu  byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.

LISTOPAD

Intencja modlitwy powszechnej – Sztuczna inteligencja

Módlmy  się,  aby  postęp  w  dziedzinie  robotyki  oraz  sztucznej  inteligencji  zawsze  pozostawał  w służbie ludzkiego istnienia.

GRUDZIEŃ

Intencja modlitwy za ewangelizację – Za życie modlitwy

Módlmy  się, aby nasza osobista  relacja  z  Jezusem Chrystusem była ożywiana przez Słowo Boże i przez życie modlitwy.