Chrzest święty

Sakrament Chrztu Świętego jest udzielany w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 12.30. a także w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy podczas Mszy świętej o godz. 12.30.

Rodzice niepełnoletniego kandydata do Chrztu Świętego powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania przynajmniej dwa tygodnie przed planowanym udzieleniem sakramentu z następującymi dokumentami:

  1. Akt Urodzenia Dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
  2. Zaświadczenie od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania poświadczające, że mogą być chrzestnymi.
  3. Zgoda z parafii miejsca zamieszkania kandydata do chrztu świętego tylko wtedy, gdy nie mieszka na terenie naszej parafii.