Małżeństwo

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

NAUKI PRZEDŚLUBNE

W roku 2020 nie prowadzimy już nauk przedślubnych, ponieważ pary mające zawrzeć sakrament małżeństwa w naszej parafii w tym roku, skorzystały z poprowadzonych spotkań. Pozostałe osoby zachęcamy do skorzystania z nauk organizowanych we własnych parafiach, bądź z oferty na poniższych stronach internetowych:

Fundacja DONUM VITAE prowadzi nauki przedślubne online. Więcej – kliknij link Kurs dla narzeczonych znajdujący się poniżej.

Parafia pw. Świętego Krzysztofa w Szczecinie prowadzi nauki przedmałżeńskie w systemie weekendowym. Więcej – kliknij link poniżej Skondensowany Kurs Przemałżeński.

Po skończonych naukach przedślubnych zapraszamy do kancelarii parafialnej z dokumentami potrzebnymi do spisania protokołu przedślubnego:

  • akty chrztu świętego narzeczonych – są ważne pół roku od daty wystawienia
  • dokument potwierdzający przyjęcie sakramentu bierzmowania tylko wtedy, gdy brakuje takiej adnotacji na akcie chrztu
  • dowody osobiste
  • dokumenty z urzędu stanu cywilnego do zawarcia małżeństwa konkordatowego (data ważności jest zapisana na dokumencie)
  • zaświadczenia ukończenia nauk przedślubnych lub kursu przedmałżeńskiego
  • jeśli nikt z narzeczonych nie mieszka na terenie parafii, w której ma odbyć się ślub, potrzebna jest zgoda z parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego