Małżeństwo

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

NAUKI PRZEDŚLUBNE PROWADZĄ STACJONARNIE I ON-LINE

Fundacja Donum Vitae w Szczecinie

Parafia pw. Świętego Krzysztofa w Szczecinie

Spotkania Małżeńskie organizują także rekolekcje dla małżeństw.

Po skończonych naukach przedślubnych zapraszamy do kancelarii parafialnej z dokumentami potrzebnymi do spisania protokołu przedślubnego:

  • zupełne akty chrztu świętego narzeczonych – są ważne pół roku od daty wystawienia
  • dokument potwierdzający przyjęcie sakramentu bierzmowania tylko wtedy, gdy brakuje takiej adnotacji na akcie chrztu świętego
  • dowody osobiste
  • dokumenty z urzędu stanu cywilnego do zawarcia małżeństwa konkordatowego, dwa egz. (data ważności jest zapisana na dokumencie)
  • zaświadczenia ukończenia nauk przedślubnych lub kursu przedmałżeńskiego
  • jeśli nikt z narzeczonych nie mieszka na terenie parafii, w której ma odbyć się ślub, potrzebna jest zgoda z parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego