Pogrzeb

Pogrzeb katolicki zgłaszamy w kancelarii parafialnej na podstawie aktu zgonu.

Msza Święta pogrzebowa jest odprawiana w kościele w dniu pogrzebu zazwyczaj godzinę przed wystawieniem ciała w domu pogrzebowym na cmentarzu. Przed Mszą Świętą jest możliwość skorzystania ze spowiedzi świętej.

Mszy świętej pogrzebowa z ciałem w kościele jest odprawiana w dniu pogrzebu. Bezpośrednio po tej udajemy się do grobu.

Nie odprawiamy Mszy Świętej na cmentarzu.

Organistę na Mszę Świętą pogrzebową i na pogrzeb należy umówić we własnym zakresie. Kontakt podano na stronie internetowej w zakładce Wspomagający

Podczas Mszy Świętej pogrzebowej jest zbierana taca na Mszę Świętą sprawowaną w około 30 dzień po śmierci. Jest ona sprawowana na zakończenie pierwszego intensywnego okresu żałoby po zmarłym.

Korzystając z tradycji istniejącej w niektórych regionach Polski zachęcamy do zamawiania Mszy Świętych indywidualnie od poszczególnych osób, rodzin, przyjaciół, znajomych w intencji osoby zmarłej, np.: Msza Święta w intencji ś. p. Jana …… zamówiona od kolegów i koleżanek z pracy. Nie zawsze będzie można uczestniczyć w tej Mszy Świętej, ale jej duchowe owoce napewno staną się udziałem osoby zmarłej i zamawiających intencję.

Gdyby bowiem nie był przekonany, że ci zabici zmartwychwstaną, to modlitwa za zmarłych byłaby czymś zbędnym i niedorzecznym, lecz jeśli uważał, że dla tych, którzy pobożnie zasnęli, jest przygotowana najwspanialsza nagroda – była to myśl święta i pobożna „(2 Mch 12,44).

Bóg przyjmuje łaskawiej i częściej wysłuchuje modlitw za zmarłych niż tych, które zanosimy za żyjących. Zmarli bowiem bardziej potrzebują tej pomocy, nie mogąc, tak jak żywi, pomóc sobie samym i zasłużyć na to, ażeby Bóg ich wybawił”. Św. Tomasz z Akwinu