Pogrzeb

Zgłaszając pogrzeb w kancelarii parafialnej należy mieć ze sobą akt zgonu. Gdyby w momencie zgłaszania nie było nikogo na plebanii, można zadzwonić i nagrać się na sekretarkę podając swój numer telefonu.

Msza Święta pogrzebowa jest odprawiana w kościele w dniu pogrzebu zazwyczaj godzinę przed wystawieniem ciała w domu pogrzebowym na cmentarzu. Przed Mszą Świętą jest możliwość skorzystania ze spowiedzi świętej.

Istnieje możliwość odprawienia Mszy świętej z ciałem w kościele. Wówczas pomija się dom pogrzebowy na cmentarzu. O takim zamiarze należy poinformować firmę pogrzebową. Nie odprawiamy Mszy Świętej na cmentarzu.

Organistę na Mszę Świętą pogrzebową i na pogrzeb należy umówić we własnym zakresie. Kontakt podano na stronie internetowej w zakładce Wspomagający

Korzystając z tradycji istniejącej w niektórych regionach Polski zachęcamy do zamawiania Mszy Świętych indywidualnie od poszczególnych osób, rodzin, przyjaciół, znajomych w intencji osoby zmarłej, np.: Msza Święta w intencji ś. p. Jana …… zamówiona od kolegów i koleżanek z pracy. Nie zawsze będzie można uczestniczyć w tej Mszy Świętej, ale jej duchowe owoce napewno staną się udziałem osoby zmarłej i zamawiających intencję.

Podczas Mszy Świętej pogrzebowej jest zbierana taca na Mszę Świętą sprawowaną w około 30 dzień po śmierci. Jest ona sprawowana na zakończenie pierwszego intensywnego okresu żałoby po zmarłym.

Gdyby bowiem nie był przekonany, że ci zabici zmartwychwstaną, to modlitwa za zmarłych byłaby czymś zbędnym i niedorzecznym, lecz jeśli uważał, że dla tych, którzy pobożnie zasnęli, jest przygotowana najwspanialsza nagroda – była to myśl święta i pobożna „(2 Mch 12,44).

Bóg przyjmuje łaskawiej i częściej wysłuchuje modlitw za zmarłych niż tych, które zanosimy za żyjących. Zmarli bowiem bardziej potrzebują tej pomocy, nie mogąc, tak jak żywi, pomóc sobie samym i zasłużyć na to, ażeby Bóg ich wybawił”. Św. Tomasz z Akwinu