Katecheci

Ewa Januszkiewicz Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Stargardzie
Dorota DolataZespół Szkół w Stargardzie ( SP nr 9 i OSM)
Barbara Gryciuk Szkoła Podstawowa nr 10 w Stargardzie
Magdalena JankowskaZespół Szkół w Stargardzie ( SP nr 9 i OSM)
Tadeusz Leśniewski Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie